Heim

Samnanger Misjonsforsamling

Velkommen i Samnanger misjonsforsamling

-          Kom innom, kom på einskildarrangement, eller som fast deltakar
-          Her er ulike typar arrangement, finn noko for deg
-          Vi legg vinn på den kristne fellesskapen – du er invitert til å vera med
-          Ta med borna, lat dei få kristen opplæring

Vi driv følgjande regelmessige aktivitetar, i tillegg til møter av ulikt slag
-          Søndagsmøte, kl. 11 eller kl. 17, Tysse bedehus
-          Bønemøter kvar onsdag kl. 19.30, Nesodden bedehus
-          Barnekor, annakvar tirsdag, kl 17.30 i Tysse bedehus
-          Søndagsskule, annakvar søndag, kl. 11.00 i Nesodden bedehus
-          Ungdomsmøte, annakvar fredag, kl 19:00 i Nesodden bedehus
-          Føremiddagstreff, første tirsdag i månaden, kl 10.30 i Tysse bedehus
-          Foreiningar, mindre grupper som samlast i heimane (står ikkje i programmet)

Vi peikar på Jesus og Guds løfter til oss gjennom evangeliet:
-          Bli eit Guds barn
-          Få all synd tilgjeven og utsletta
-          Få arverett til Guds framtidige, evige herlegdomsrike
-          Få Den Heilage Ande til hjelp og trøyst i dette livet

«Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans» Johs. 1,12

 

Comments are closed.